Utdanningsrett

Raugland Advokatene har en unik erfaring innenfor utdanningsrett og har samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet og studentorganisasjoner. Raugland Advokatene er forfatter til Gyldendal Rettsdatas kommentarutgave til opplæringsloven, friskoleloven (privatskoleloven), fagskoleloven og voksenopplæringsloven.

Vi gir juridisk bistand til studenter ved spørsmål om fusk, utvisning, skikkethetsvudering eller andre utdanningsrettslige spørsmål. I saker som omhandler utvisning har studenten en rett til å la seg bistå av advokat. Advokatutgifter skal i utgangspunktet dekkes av høyskolen/universitetet.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på om du har en sak eller har rett til juridisk bistand. Det er helt uforpliktende

 

 

 

 

 

 

iStock_000042143754_Large

 

Arbeidsrett

Raugland Advokatene bistår innenfor de fleste sakstyper på arbeidsrettens område, samt tilhørende områder som trygd- og pensjonsrettigheter og yrkesskadeerstatning. Les gjerne mer om vår kompetanse innenfor arbeidsrett her:

Oppsigelse og avskjed

Sluttavtaler

Arbeidsavtalen

Konkurranseklausuler

Provisjonsbasert lønn

Arbeidstid, overtid, sykepenger og ferie Omorganisering, herunder nedbemanning

Virksomhetsoverdragelse

Pensjon

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

 

 

 

 

 

iStock_000042143754_Large

 

Eiendomsrett

Raugland Advokatene bistår innenfor de fleste sakstyper på eiendomsrettens område. Les gjerne mer om vår kompetanse innenfor eiendomsrett her:

Enterprise

Tomtefeste

Sameie, seksjonering og borettslag

Eierskifte: Feil og mangler

Husleierett

Omsetning av bolig/fritidseiendom

Gårdsbeskyttelse og forvaltning

Prosedyre i forbindelse med eiendomsrettslige tvister

Har du spørsmål om eiendomsrett?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

 

 

 

 

 

arbeidsrett

 

Avtale – og kontraktsrett

Prinsippet om avtalefrihet er grunnleggende i de fleste samfunnsområder. Man kan inngå avtale om hva man vil og med hvem man vil, så lenge det ikke strider mot andre viktige hensyn i et samfunn. Både enkeltpersoner og bedrifter inngår ofte avtaler som får stor betydning i deres hverdag.  Riktig rådgivning kan avverge vanskelige og kostbare konflikter for avtalepartene. En stor del av Raugland Advokatenes oppdrag består av rådgivning og tvisteløsning innenfor avtale- og kontraktsretten.  

Vi tilbyr blant annet rådgiving og tvisteløsning innenfor blant annet følgende temaer:

Strategisk rådgivning

Forhandlinger

Opphør av kontrakter

Kontraktsbrudd

Avtaletolkning

Utforming av kontrakter

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arv- og skifterett

Våre advokater bistår med planlegging av arv og i forbindelse med arveoppgjør. Vi bistår ektefeller og samboere med opprettelse av ektepakter og samboeravtaler, samt med det økonomiske oppgjøret etter samlivsbrudd.

Forskudd på arv

Overføring av eiendom

Opprettelse av testament

Gjennomføring av arveoppgjør

Tvisteløsning i forbindelse med arveoppgjør

Samboeravtale

Ektepakt

Skilsmisse

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Foredrag og kurs

Juss kan til tider være vanskelig og det er sjeldent et eksakt svar med to streker under svaret. Jurister og advokater har også en tendens til å vanskeliggjøre jussen med et tungt og innviklet språk. Raugland Advokatene er opptatt av å formidle juss på en enkel og forståelig måte.

Samfunnet vårt blir mer rettsliggjort og vi ser at det er et økende behov for mer juridisk kunnskap både i offentlige og private virksomheter. Raugland Advokatene tilbyr foredrag og kurs innenfor arbeidsrett, fast eiendomrett, familierett og kontraktsrett. Foredrag og kurs tilpasses virksomhetens ønsker og behov.

Raugland Advokatene holder jevnlig arbeidslivsrelaterte foredrag og kurs hos våre faste samarbeidspartnere. Vi har også lang erfaring med å holde interne foredrag og kurs hos ulike virksomheter.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, eller ønsker mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy foredrag eller kurs for din virksomhet. 

Annet

Raugland Advokatene bistår i tillegg blant annet innenfor følgende områder:

Kurs og foredrag

Immaterielle rettigheter

Forvaltningsrett

Organisasjonsjuss

Utdanningsrett

Offentlige anskaffelser

Menneskerettigheter

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.