Eiendomsrett

Avtalerett

Arve- og skifterett

Utdanningsrett

Forvaltningsrett

Kurs og foredrag

Annet

For English, click here

arbeidsrett

Rett på sak

 • Konkurransedyktige priser

  Firmaet er konkurransedyktig på pris. Veiledende timepris varierer mellom 1500 og 3000 kr per time eks. mva, etter oppdragets art og kompleksitet. I enkelte saker kan det avtales fast pris per oppdrag.

 • Medlem av Advokatforeningen

  Advokatene i firmaet er medlemmer av Den Norske Advokatforening, og vi følger således både salærforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

 • Spesialiserte advokater

  Våre advokater har opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen juridisk rådgivning og prosedyre.
  Vi bistår hovedsakelig innenfor arbeidsrett, eiendomsrett, arv- og skifterett, og avtale- og kontraktsrett, samt andre rettsområder.

Om Raugland Advokatene

Raugland Advokatene ble stiftet i 1992. Firmaet har gjennom en rekke oppdrag for person- og bedriftskunder opparbeidet en betydelig kompetanse innen juridisk rådgivning og prosedyre.

Raugland Advokatene er faste juridiske rådgivere for Utdanningsforbundet som har over 160.000 medlemmer. Våre advokater skriver fast juridiske artikler i Utdanningsforbundets medlemsblad Utdanning.
Raugland Advokatene er forfattere i Gyldendal Rettsdata. Gyldendal Rettsdata er en av Norges største juridiske databaser.

Raugland Advokatene påtar seg oppdrag for klienter i utlandet. I tillegg til private klienter og firmaer har vi også bistått fagforeninger og internasjonal motstandsbevegelse.
Advokat Vidar Raugland har ledet rettshjelpsprosjekter og rettsstatsprosjekter på vegne av Advokatforeningen og NORAD i Asia, Afrika og Mellom-Amerika.

Vi tilbyr advokattjenester av høy kvalitet, og legger stor vekt på personlig og hurtig oppfølging av våre kunder. Det er vår målsetting å løse oppdraget på et så lavt konfliktnivå som mulig