Vilde Brunstad Riiser arbeider hovedsakelig med arbeidsrett.

Riiser har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Hennes masteroppgave omhandlet deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. I tillegg til arbeidsrett har hun spesialfag i barnerett og prosedyre.

Riiser har tidligere vært i praksis hos Hovedorganisasjonen Virke og deltatt i nordisk prosedyrekonkurranse i menneskerettigheter.

KONTAKT VILDE B. RIISER

Tel: 91 16 91 92
riiser@raugland.no