Ronja Sommer fullfører for tiden sitt femte studieår ved det juridiske fakultet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som saksbehandler for Juridisk rådgivning for kvinner(JURK) med hovedfokus på fagområdene arbeids- og diskrimineringsrett, samt trygderett.
Våren 2017 skriver hun sin masteroppgave i skatterett om temaet internprising, herunder hvordan renten på konserninterne lån skal og burde fastsettes.

KONTAKT RONJA

Tel: 92 43 98 96
sommer@raugland.no