På datatilsynets nettsider oppsummeres hva som blir annerledes med personvernlovgivningen i de følgende punktene: •…

Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet forslag til nye regler om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling….

Den 1. juli 2017 trådte lov om statens ansatte mv. i kraft (statsansatteloven). Den nye…

Nedbemanning om omorganisering er særlig aktuelt i disse dager i forbindelse med fylkessammenslåing og kommunesammenslåing….

Lagmannsretten avsa en dom i februar d.å. hvor en arbeidstaker som hadde arbeidet som morsmålslærer…

I dag selges nesten alle brukte boliger med en såkalt «som den er» – klausul….

Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø En sak som nylig ble trukket frem…

Flere av Utdanningsforbundets medlemmer opplever forskjellige situasjoner hvor det blir spørsmål om lovligheten av lydopptak,…

Lovavdelingen i Justisdepartementet kom i januar d.å. med en uttalelse om lovligheten av et mulig…

Vi har ofte fått henvendelser fra Utdanningsforbundets medlemmer som har vært utsatt for vold og…

Nei til ufrivillig deltid Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling reguleres av arbeidsmiljøloven § 14-3. Formålet…

Mange av dem som kontakter oss er selvstendig næringsdrivende agenter som jobber for provisjon. Kanskje…