Nedbemanning om omorganisering er særlig aktuelt i disse dager i forbindelse med fylkessammenslåing og kommunesammenslåing….

Lagmannsretten avsa en dom i februar d.å. hvor en arbeidstaker som hadde arbeidet som morsmålslærer…

I dag selges nesten alle brukte boliger med en såkalt «som den er» – klausul….

Elever har krav på et godt psykososialt skolemiljø En sak som nylig ble trukket frem…

Flere av Utdanningsforbundets medlemmer opplever forskjellige situasjoner hvor det blir spørsmål om lovligheten av lydopptak,…

Lovavdelingen i Justisdepartementet kom i januar d.å. med en uttalelse om lovligheten av et mulig…

Vi har ofte fått henvendelser fra Utdanningsforbundets medlemmer som har vært utsatt for vold og…

Nei til ufrivillig deltid Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling reguleres av arbeidsmiljøloven § 14-3. Formålet…

Mange av dem som kontakter oss er selvstendig næringsdrivende agenter som jobber for provisjon. Kanskje…

Fremtidsfullmakt – hvem vil deg vel? Det er dessverre slik at mange rammes av demens,…

Når kan jeg nekte folk å gå på veien min? For den gjengse nordmann er…

Rett før jul kom Sivilombudsmannen med en uttalelse i en sak der tre lærere mente…